Pyidaungsu Font

chinese japan korea englishmyanmar

 

Pyidaungsu Font

ပါဝင်​သော ဘာသာ​များ : ဗမာ, သက္က​တ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စ​ကော​ကရင်, ပိုး​ကရင်(အနောက်​ပိုင်း), ပိုး​ကရင် (အရှေ့​ပိုင်း), ပ​အိုဝ်း, ကယား, အရှို​ချင်း, ပ​လေး​ပ​လောင်, ရူ​မာည်း​တ​အောင်း,ခန္တီး​ရှမ်း, Aiton & Phake, တိုင်း​လျမ်ခေါ်​ရှမ်း​နီ, ရွှေ​ပ​လောင်.

Windows 8, 10 အတွက်

– Pyidaungsu-2.2_Regular.ttf    [DOWNLOAD]
– Pyidaungsu-2.2_Bold.ttf    [DOWNLOAD]

Windows 7, Mac OS X နှင့် Linux အတွက်

– Pyidaungsu-1.6_Regular.ttf       [DOWNLOAD]
– Pyidaungsu-1.6_Bold.ttf           [DOWNLOAD]

iPhone, iPad အတွက်

– Pyidaungsu-2.1.mobileconfig     [DOWNLOAD]

 

မေးစရာများ ရှိရင် မေးပါ။ ထင်မြင်ချက်လည်း ပေးခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

chinese japan korea englishmyanmar